År ett: En ny era

Deus Poena

År två: Band av glas
 

Förbundet

År tre: Ett splittrat folk

Gefle by night
 

 

Havgard

KIR 2008