Tidigare arrangemangÅr ett: En ny era

Datum: 17-20 juli 2003
Kostnad: 250-350kr
Antal deltagare: 150st
Plats: RSK Härskarringens lajvområde, Ludvika, Dalarna.
Arrangörer: Evelina Östberg, Jonas Olsson, Ola Persson, Oskar Hanska, Pär Jonsson och Tommy Isacsson.

Som en reaktion på utbudet av för få större kvalitativa lajv bestämmer sig arrangörerna för att skapa ett eget bidrag. År Ett: En Ny Era blir förningens första arrangemang. I och med detta medeltida fantasylajv påbörjas en saga om tiden i byn Småstena, då landet Nordrike genomgår stora förändringar. Byn står i sagans centrum, där yttre som inre hot får agera jämsides med socialt betonade intriger.

- Bilder -


Deus Poena

Datum: 31 october 2003
Kostnad: 100-130kr
Antal deltagare: 33st
Plats: Soldathemmet, Gävle.
Arrangörer: Erik Sjöblom, Evelina Östberg, Jonas Olsson, Ola Persson, Oskar Hanska, Pär Jonsson och Tommy Isacsson.

Arrangörsgruppen väljer i och med Deus Poena att ta nya grepp i sitt lajvmakande. På kort tid skapas det religiöst underbetonade lajvet Deus Poena, i en något sånär korrekt översättning från Latin "Guds straff". Temat och utformningen där alla deltagare under en festlig tillställning med många planerade och effektfulla scener kastas in i ett mörkt möte med sina förflutna fångar deltagare som arrangörer. Detta medför att tankar runt liknande framtida arrangemang föds.

- Bilder -


År Två: Band Av Glas

Datum: 15-18 juli 2004
Kostnad: 300-400kr
Antal deltagare: 130st
Plats: RSK Härskarringens lajvområde, Ludvika, Dalarna.
Huvudarrangörer: Erik Sjöblom Ola Persson Oskar Hanska.
Stödarrangörer: Evelina Östberg, Jonas Olsson, Pär Jonsson och Tommy Isacsson.

Den fristående uppföljaren till debutarrangemanget. Med mer erfarenhet bakom sig tar sagan i byn Småstena mer markanta steg framåt i utvecklingen, både genom bredare utveckling av kampanjvärlden i helhet och integrerandet av politiska element i lajvets händelser. Antalet deltagare sjunker något i jämförelse med År Ett: En Ny Era. Till största delen beroende på valet att arrangera två lajv tätt inpå varandra, men även arrangörernas strävan efter ett än mer kvalitativt lajv, med hårdare restriktioner till både sig själva som godkända deltagare.

- Bilder -


Förbundet

Datum: 18 Juli - 1 Augusti 2004
Kostnad: 350-450kr
Antal deltagare: 180st
Plats: RSK Härskarringens lajvområde, Ludvika, Dalarna.
Huvudarrangörer: Evelina Östberg och Tommy Isacsson.
Stödarrangörer: Erik Sjöblom, Jonas Olsson, Ola Persson, Oskar Hanska och Pär Jonsson.

Förbundet arrangeras som ett mer tematiskt medeltida fantasylajv. Händelserna i sagan utspelar sig där ett förbund sluts mellan människor och svartfolk, i landet Grotland, tusen år innan sagan i Småstena utspelar sig. Arrangemanget blir även ett experiment i att med lösare tyglar släppa in deltagare och låta dessa mer eller mindre obehindrat bejaka sina fantasier, ett experiment som kommer att bekräfta arrangörsgruppens idéer om att hårdare framförhållning och riktlinjer är vad som krävs för att uppnå den kvalité de ständigt eftersträvar.

- Bilder -


År tre: Ett splittrat folk

Datum: 13-16 juli 2005
Kostnad: 350-450kr
Antal deltagare: 140
Plats: RSK Härskarringens lajvområde, Ludvika, Dalarna.
Huvudarrangörer: Ola Persson och Oskar Hanska.
Stödarrangörer: Erik Sjöblom, Evelina Östberg, Jonas Olsson, Pär Jonsson och Tommy Isacsson.

Sagan runt byn Småstena ser sitt tredje kapitel och arrangemanget blir ytterligare ett kliv framåt. Genomförandet sköts smidigare än någonsin med praktiskt och administrativt arbete mer välplanerat och den extra dagen som lajvet tillskänkts visar sig vara uppskattad. Än mer hårdare riktlinjer läggs upp av arrangörerna, något som efter en väg kantad av såväl positivt som negativt bemötande ändå som förväntat slutar i ett mycket lyckat möte mellan arrangörer och deltagare. Sagan i sig manas till en än vassare spets där hårt politiskt spel blandas med en by där livet präglas av oro men även mod, trots den närvarande skuggan som fienden kastar över sagan.

- Bilder -


Gefle By Night

Datum: löpande under 2003-2004
Kostnad: 50-80kr
Antal deltagare: 20-35
Plats: Soldathemmet, Gävle.
Huvudarrangörer: Tommy Isacsson
Stödarrangörer: Ola Persson, Oskar Hanska.

I sin eftersträvan att efterskapa det vampyriska livet i White Wolves World of Darkness startas kampanjen GBN. Kampanjen fortgår strax över ett år med så gott som regelbundna föreställningar men avslutas i förtid på grund av bristande intresse hos såväl deltagare som arrangörer.

- Bilder -